Miljoenenschade door hagel in Zuid-Nederland

EÉN VAN DE VELE KRANTENKOPPEN OVER HET NOODWEER VAN juni 2016. DE SCHADE IS ENORM AAN AUTO’S, CARAVANS, DAKEN, SERRES EN DE GLASTUINBOUW. MAAR OOK VOOR ZWEMBADBEZITTERS MET EEN LAMELLENAFDEKKING KUNNEN DEZE ZOMERSE HAGELBUIEN TOT SCHADE LEIDEN.  

In Nederland komt zomerhagel met een diameter van 2 centimeter of meer, gemiddeld vijf keer per jaar ergens in het land voor. Vrijwel elke zomer komen plaatselijk ook grotere hagelstenen omlaag: Grote stenen zijn door hun gewicht gevaarlijker dan kleine. Bovendien slaan ze met grotere snelheid in. Bolvormige stenen van 3 centimeter halen zo’n 50 km/h, stenen van 6 centimeter wegen ongeveer 100 gram en vallen met 120 km/h. Nog grotere stenen zouden snelheden kunnen bereiken van 300 km/h. Stelt u zich eens voor wat dat met uw lamellenafdekking doet!?

Navraag bij enkele grote verzekeraars leert ons dat een zwembadafdekking vooralsnog verzekerd is, mits deze is opgenomen in de brandpolis. Ook de rolluiken die niet tijdig werden ingerold bij een hevige hagelbui zijn nog steeds verzekerd.

Maar blijft dat zo? Het klimaat verandert in rap tempo en welke positie zullen verzekeraars in gaan nemen?

Op basis van de data over 2000 tot en met 2013 is duidelijk dat stormen, hagel en (extreme) regen voor de meeste weer-gerelateerde schade zorgen. Door deze analyse door te trekken naar de KNMI-scenario’s, ontstaat een duidelijk beeld van de te verwachte schade als gevolg van klimaatverandering. Belangrijkste conclusie: zonder maatregelen zal de schade als gevolg van (extreme) hagelbuien naar verwachting verdubbelen. De neerslagschade (regen en hagel) kan in het meest ongunstige klimaatscenario met maar liefst 139 procent stijgen.

De KNMI-scenario’s bieden geen exacte cijfers over de toename van hagelbuien. Wel stelt het instituut dat hagelbuien in de toekomst veel meer zullen voorkomen. Het KNMI verwacht dat bij de warme scenario’s extreme hagelbuien in 2050 ten minsten tweemaal zo vaak zullen voorkomen als in de periode 1981 – 2010.

In andere Europese landen zijn door verzekeraars al maatregelen getroffen om extreem hoge schade declaraties te beperken. Een voorbeeld daarvan zijn de Zwitserse Verzekeraars. Zij stellen voor verschillende verzekerde productgroepen, zoals rolluiken, daken en façades eisen aan de kwaliteit van het basismateriaal en eindproduct.

Ook lamellenafdekkingen voor zwembaden zijn hierin opgenomen. Een onafhankelijk testinstituut voert hageltesten uit op de afdekking: kogels van verschillende grootten worden met een snelheid van 110 km/u op de bevroren lamellen afgevuurd. Op basis van deze test wordt een “Hagelwiderstandsklasse” afgegeven die wordt opgenomen in een openbare hagelregister. Verzekeringsmaatschappijen schrijven voor welke “Hagelwiederstandsklasse” verzekerd wordt en welke niet. Particulieren en bedrijven oriënteren zich hier alvorens tot aanschaf van een product over te gaan. Meer informatie:

DE POLYCARBONAAT TRI EXTRUSIE SOLAR LAMELLEN VAN (RE)COVER ZIJN ONLANGS OPGENOMEN IN DIT HAGELREGISTER MET DE HOOGST MOGELIJKE SCORE: HW5. DAT BETEKENT DAT DE LAMELLEN GEEN FUNCTIONELE SCHADE ZULLEN OPLOPEN BIJ HAGELSTENEN VAN MAAR LIEFST 5 CM GROOT. NAAST HAGELBESTENDIGHEID SCOORT DEZE LAMEL OOK ZEER HOOG OP DE UV BESTENDIGHEID. MEER INFORMATIE OVER DEZE NIEUWE GENERATIE LAMELLEN? NEEM CONTACT OP MET (RE)COVER BV.

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *